Odroczenie terminu wprowadzenia Krajowego Systemu eFaktur (KSeF)

Ministerstwo Finansów 19 stycznia ogłosiło, że Krajowy System eFaktur zostanie wprowadzony w późniejszym terminie.  System miał obowiązywać od 1 lipca 2024 jako obligatoryjny, jednak najpierw ma zostać przeprowadzony wewnętrzny audyt informatyczny

Jednocześnie nie podano konkretnej daty, od której KSeF miałby ostatecznie obowiązywać. Z informacji udzielonej przez Ministerstwo Finansów wynika jednak, że na pewno nie stanie się to w tym roku. Ministerstwo zaznaczyło, że przy podejmowaniu decyzji o przesunięciu terminu KSeF, sugerowało się opinią przedsiębiorców. 

Należy podkreślić, że komunikat Ministerstwa, nie jest zapowiedzią anulowania planów wprowadzenia Krajowego Systemu eFaktur jako obowiązkowego. Świadczy natomiast o potrzebie kontroli i dokładnego przygotowania wszelkich procesów pod tak duże przedsięwzięcie, jakim jest KSeF.

Warto pamiętać, że przedsiębiorcy już teraz mogą korzystać z dobrowolnej wersji systemu, która została wprowadzona w styczniu 2022 roku. 

bpion ksef

Komunikat Ministra zawierał informacje o wykrytych błędach, które uniemożliwiły wprowadzenie systemu w przewidywanym terminie. Przeprowadzona kontrola ma dać odpowiedź m.in. na pytanie o planowaną datę obowiązywania KSeF. Minister podkreślił swoją odpowiedzialność względem przedsiębiorców i potrzebę zapewnienia im stabilności oraz przewidywalności przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Usługi BPiON w zakresie KSeF

Warto pamiętać, że odroczenie wprowadzenia systemu KSeF daje możliwość, aby lepiej przygotować się na pełne wdrożenie. Bardziej zautomatyzowane, nowoczesne i wygodne systemy fakturowania to także duże wyzwanie na poziomie logistycznym dla każdej organizacji.

BPiON już w tym momencie korzysta z narzędzi i programów księgowych, które są zintegrowane z KSeF  -gwarantujmy pełne wsparcie na każdym etapie dyskusji i wdrażania nowego systemu.

Jeżeli masz pytania dotyczące Krajowego Systemu eFaktur oraz chcesz zapoznać się z możliwościami jego implementacji w Twojej Organizacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Kontakt:

bpion accounting finance payroll hr
Rafał Nadolny
Dyrektor Zarządzający,
Partner

bpion accounting finance payroll hr
Karolina Wach
Starszy Menedżer ds. Księgowości

Powiązane zagadnienia