Outsourcing finansowo-księgowy

Nasze elastyczne usługi outsourcingu finansowo-księgowego oraz Tax Compliance (tj. sprawozdawczości podatkowej) pomogą Twojej firmie maksymalizować efektywność, przy właściwym wykorzystaniu technologii

Uprość wyzwania związane z pełną księgowością na każdym etapie rozwoju Twojej spółki dzięki naszym spersonalizowanym usługom outsourcingu finansowo-księgowego – na poziomie lokalnym oraz regionalnym.

Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja prowadzi działalność na jednym rynku czy w całym regionie, możesz skorzystać z naszego doświadczonego zespołu, który przeprowadzi Cię przez wszelkie zawiłości związane z księgowością, podatkami i raportowaniem zarządczym, stając się Twoim zaufanym partnerem.

Oprócz zapewnienia zgodności z przepisami księgowymi oraz podatkowymi “tu i teraz” w bieżącej pracy, możemy przeprowadzić Twoją organizację przez kluczowe kroki całej transformacji cyfrowej. W dzisiejszym świecie narzędzia  do rejestrowania transakcji napędzane technologią stanowią jeden z podstawowych elementów przemian, dlatego naszym głównym celem jest budowanie solidnych systemów kontroli wewnętrznej i usprawnianie procesów biznesowych, aby dostarczyć Dyrektorom Finansowym informacje niezbędne w podejmowaniu strategicznych decyzji finansowych.

Zdarza się, że spełnienie lokalnych wymagań rachunkowych oraz potrzeb wewnętrznego raportowania korporacyjnego nie jest możliwe za pomocą jednego systemu. Tutaj nasi eksperci ds. transformacji cyfrowej zbudują skuteczne rozwiązania pomostowe, które łączą różne systemy ERP. Wystawianie faktur online jest kluczowe, dlatego nasze aplikacje ERP są w pełni przygotowanie , by sprostać Twoim oczekiwaniom.

Skontaktuj się:

bpion accounting finance payroll hr
Rafał Nadolny
Dyrektor Zarządzający,
Partner

Nasze usługi

inventory

Pełna
księgowość

group

Usługi zgodności
z przepisami

finance

Zarządzanie
finansami

memory

Rozwój
technologiczny

Pełna księgowość

Outsourcing księgowy jest dla Ciebie, jeśli chcesz uwolnić się od zadań księgowych – koniecznych aczkolwiek bardzo często powtarzalnych – a także od presji zamknięcia okresu rozliczeniowego i spełnienia wymogów ustawowych, aby móc skoncentrować się na innych, strategicznych obszarach swojej działalności.

Dzięki naszemu zespołowi ekspertów ds. księgowości oraz zaawansowanej technologii – niezależnie od tego, czy skorzystasz z naszych rozwiązań czy pozostaniesz przy już wdrożonych systemach – zapewniamy skuteczny i nowoczesny outsourcing księgowy, który efektywnie weprze Twój biznes.

Skomplikowane wyzwania księgowe to specjalność BPiON.

Jak możemy Ci pomóc?

Rachunkowość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Obecnie coraz mniej transakcji księgowych jest przetwarzana ręcznie. Kluczem do tego jest wdrożenie narzędzi do integracji systemów, przy jednoczesnym spełnianiu zarówno wymagań regulacyjnych, jak i potrzeb zarządzania wewnątrz organizacji.

Pomożemy Twojej firmie stworzyć solidne mechanizmy kontroli wewnętrznej i zapewnić bezpieczną wymianę informacji, zgodnie z lokalnymi zasadami Ustawy o Rachunkowości lub zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Zakres naszych usług to m.in.:

 • Pełna księgowość
 • Księgowanie dokumentów
 • Sprawozdania finansowe
 • Fakturowanie i zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Sprawozdawczość i analizy finansowe
 • Kontrola finansowa i tymczasowy dyrektor finansowy (interim CFO)
 • Wsparcie podczas audytu/kontroli
 • Czasowe zastępstwo brakujących pracowników on-site
 • Dostosowanie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF / IFRS / MSR)
 • Wsparcie w przypadku likwidacji spółki

Dowiedz się, jak możesz zoptymalizować  obszar księgowości dzięki naszym usługom i odpowiednim narzędziom technologicznym:

Zarządzanie zamówieniami i umowami

Rzetelne i kompleksowe dane to podstawa w osiąganiu miarodajnych wyników. Dzięki naszym usługom wdrożysz sprawdzone procesów i narzędzia do zatwierdzania przychodzących dokumentów księgowych, dostosowanych do Twoich aktualnych systemów:

 • Tworzenie i utrzymywanie protokołów zatwierdzania faktur
 • Zarządzanie procesem rozliczeń należności (AR)
 • Zarządzanie procesem rozliczeń zobowiązań (AP)
 • Zarządzanie zaległymi długami

Przekonaj się, jak dobrze zaprojektowany i zorganizowany może być sposób zarządzania zamówieniami i umowami:

Fakturowanie i zarządzanie płatnościami

Zarządzanie środkami pieniężnymi jest kluczowe dla utrzymania należytej kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa, ale może Cię też kosztować wiele pieniędzy i wysiłku, gdy nie jest prowadzone prawidłowo. Pokażemy ci, jak wiele zasobów tracisz i ile możesz zaoszczędzić dzięki właściwej kontroli, poprzez:

 • Fakturowanie elektroniczne
 • Automatyczne przetwarzanie płatności
 • Zarządzanie należnościami
 • Ulepszone uzgadnianie rachunków
 • Połączenie systemów księgowych z platformami bankowymi
 • Zarządzanie zagranicznymi rachunkami firmowymi
 • Monitorowanie płatności przychodzących i wychodzących
 • Przelewy środków
 • Przygotowywanie raportów
 • Sprawozdania bilansowe
 • Sporządzanie, przegląd i prognozowanie sprawozdań z przepływów pieniężnych
 • Monitorowanie instrumentów dłużnych i zabezpieczeń pożyczek

W BPiON wiemy, jak utrzymać ład w zarządzaniu Twoimi finansami:

bpion payroll accounting

Usługi Tax Compliance / Sprawozdawczości podatkowej

Skutecznie ochroń swoją firmę przed ryzykiem braku zgodności z przepisami podatkowymi i poczuj się bezpieczniej dzięki naszym specjalistom ds. podatkowych, którzy zapewnią należytą zgodność z przepisami oraz pomogą w audytach podatkowych i księgowości.

Jak możemy Ci pomóc?

Sprawozdawczość podatkowa

Nie tylko zajmujemy się rejestrowaniem transakcji zgodnie z przepisami, ale także zarządzamy złożonymi kwestiami podatkowymi:

 • Rejestracja do celów podatku VAT zarówno dla działalności krajowych, jak i zagranicznych
 • Bieżące przestrzeganie przepisów ustawy o VAT, w tym wykazy sprzedaży WE i deklaracje statystyczne
 • Obsługa wniosków o zwrot podatku VAT składanych przez przedsiębiorstwa z UE i spoza UE
 • Przestrzeganie przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT
 • Kalkulacja zaliczek i składanie deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych CIT
 • Przestrzeganie przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
 • Kalkulacja i składanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych (Transfer Priceing)
 • Składanie deklaracji podatku od nieruchomości
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z lokalnymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości

Zobacz, jak możemy rozwiązać twoje nawet najbardziej delikatne kwestie podatkowe:

Wsparcie podczas audytu i kontroli podatkowych

Kontrole księgowe oraz podatkowe to ważna część prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od oczekiwań, pomożemy w komunikacji z audytorami i organami podatkowymi w imieniu Twojej firmy, lub przygotujemy dane żądane przez organy kontrolujące, , dbając o profesjonalizm i zapewniając należytą zgodność z lokalnymi przepisami.

 • Zautomatyzowana platforma do wymiany danych z pełną listą informacji wymaganych do audytu.
 • Czyszczenie danych i przygotowywanie zestawień oraz raportów
 • Wsparcie podczas czynności wyjaśniających
 • Komunikacja z audytorem zewnętrznym
 • Przygotowanie danych i informacji dla Urzędu Skarbowego oraz ZUS

Pozwól BPiON zastosować u Ciebie najlepsze i sprawdzone usługi wsparcia audytu oraz kontroli podatkowych:

Fuzja, przejęcie, połączenia lub likwidacja spółki

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy biznes trwa wiecznie. Dobrowolne likwidacja, przejęcie lub fuzje są częścią cyklu biznesowego, jednak ich poprawne przeprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 • Wsparcie transakcyjne podczas likwidacji, przejęć lub fuzji
 • Usługi związane ze sprawozdawczościąpodatkową podczas likwidacji, przejęć i fuzji
 • Zarządzanie projektem
 • Usługi składania sprawozdań likwidacyjnych
 • Świadczenie usług likwidatora i prawna obsługa procesu likwidacji
 • Usługa adresu rejestrowego

Pomożemy Twojemu przedsiębiorstwu na każdym etapie  funkcjonowania:

Rozpoczęcie działalności w Polsce dla podmiotów zagranicznych

Wejście na rynek może wydawać się łatwe (szczególnie w ramach Unii Europejskiej), jednak rzeczywistość zdarza się niestety odbiegać od oczekiwań inwestorów. Zrealizowaliśmy z naszymi Klientami z innych krajów europejskich, Ameryki, Azji, Afryki czy Australii wiele projektów wejscią na nowy rynek, dlatego wiemy, że zrozumienie kultury i lokalnych przepisów jest niezwykle ważne do odpowiedniego przygotowania firmy na nowe wyzwanie.

 • Analiza rynkowa
 • Stworzenie planu działania prawno-organizacyjnego przed pojawieniem się na nowym rynku
 • Należyta obsługa rejestracji spółki w Polsce
 • Sprzedaż gotowych spółek SPV (shelf companies)

Pomożemy Ci na każdym kroku wejścia na nowe rynki Europy Środkowo-Wschodniej:

Zarządzanie finansami

Stań się cenionym doradcą zarządu dzięki wnioskom opartym na danych, otrzymanych przy wsparciu naszych doświadczonych analityków finansowych.

Jak możemy Ci pomóc?

Raportowanie i analiza finansowa

Podczas gdy lokalne standardy dotyczące raportowania obowiązują wszystkie podmioty prawne, wewnętrzne potrzeby raportowe w danej organizacji różnią się znacząco dla każdego przedsiębiorstwa. Częstotliwość raportowania jest zależna od potrzeb businessowych konkretnej organizacji i może nawet oznaczać konieczność codziennej kontroli. W BPiON posiadamy kompetencje i technologię by dostarczać wymagane informacje na poziomie całej organizacji, linii biznesowej, projektu, lub transakcji:

 • Cykliczne raportowanie zarządcze
 • Analizy i raporty finansowe “na żądanie”
 • Wsparcie podczas planowania i prognozowania budżetu
 • Raporty kosztów według MPK
 • Sprawozdania finansowe zgodne z Ustawą o Rachunkowości, MSSF (IFRS)

Mapowanie procesów, konfiguracja systemów i analiza GAAP

Raportowanie zarządcze powinno uwzględniać charakter działalności na każdym etapie cyklu życia organizacji. Zrozumienie podstawowych procesów biznesowych jest niezbędne do opracowania i wdrożenia efektywnego systemu raportowania zarządczego:

 • Dostosowanie procedur FP&A (planowania finansowego i analizy)
 • Projektowanie lub zmiana planu kont
 • Systematyczne wyjaśnianie rozbieżności danych

Controlling finansowy i usługi tymczasowego wsparcia

Dzięki dostępnym dzisiaj rozwiązaniom automatyzacji systemów rola księgowych zmieniła się znacząco ewoluując w kierunku analizy danych finansowych. Nasz zespół ekspertów zwraca szczególną uwagę na automatyzację powtarzalnych zadań przy ciągłym doskonaleniu procesów biznesowych – naszym ostatecznym celem jest dostarczenie Klientowi przejrzystego obrazu kondycji finansowej firmy, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji.

Wielu księgowych staje się z czasem kontrolerami finansowymi  i czuje pełną odpowiedzialność za powierzone struktury organizacji. W BPiON, wierzymy w filozofię LEAN, dlatego nasi współpracownicy stale przyglądają się i doradzają, jak wyeliminować z aktualnych procesów elementy nie przynoszące wartości dodanej lub zwyczajnie generujące nieefektywności.

 • Tworzenie wymiarów controllingowych
 • Usprawnianie i automatyzacja procesów
 • Standaryzacja procesów i tworzenie procedur
 • Wdrażanie usprawnień LEAN

A może zamiast outsourcingu, potrzebujesz tylko dodatkowego wsparcia tymczasowego?  Zobacz, jak możesz to osiągnąć dzięki oddelegowaniu jednego z naszych Specjalistów.  

Porozmawiajmy o wsparciu w zakresie controllingu finansowego Twojej organizacji:

Rozwój technologiczny

Wdrażasz globalny lub regionalny system ERP? Planujesz wejście na nowe rynki ale jesteś zmuszony korzystać z wielu różnych systemów finansowych, aby w pełni spełnić potrzeby swojej organizacji lub po prostu – chcesz usprawnić swoje polskie procesy księgowe? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, którzy podpowiedzą Ci, jak najlepiej wykorzystać nowoczesną technologie dzięki której otrzymasz precyzyjne dane sprawniej j i w dowolnym momencie.

Jak możemy Ci pomóc?

Wsparcie we wdrażaniu systemów ERP i optymalizacja procesów

Technologia pędzi do przodu, a firmy chcąc zdobyć przewagę nad konkurentami, korzystają coraz częściej z innowacyjnych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się na wdrożeniem nowego systemu ERP, czy usprawnieniem obecnego, skuteczna analiza procesów biznesowych i poprawa efektywności stoją zawsze na pierwszym miejscu.

 • Opracowanie całościowegoplanu projektu wdrożenia ERP
 • Testowanie i usprawnianie procesów księgowych w ramach systemu ERP
 • Doradztwo w zakresie rozwiązań interfejsowych w celu osiągnięcia wyższego poziomu efektywności lub zgodności ze standardami
 • Analiza GAAP (zgodność ze standardami rachunkowości)
 • Tworzenie instrukcji obsługi i materiałów szkoleniowych

Zobacz, jak możesz zoptymalizować swój system ERP dzięki wsparciu naszych konsultantów ds. technologii:

Lokalizacja systemów ERP w zgodzie z lokalnymi przepisami

Spójrzmy prawdzie w oczy – pomimo dynamicznego rozwoju krajów z regionu Europy Środkowo-wschodniej, obszar ten nie zawsze znajduje się w centrum zainteresowania globalnych dostawców systemów ERP. W BPiON pomożemy Ci w lokalizacji twojego – aktualnego lub wdrażanego – systemu ERP w zgodzie z lokalnymi przepisami, niezależnie od rynku na jakim operuje Twoja organizacja, aby sprostać Twoim potrzebom zarządzania.

 • Analiza i stworzenie lokalnego planu kont
 • Wsparcie w konfiguracji lokalnych stawek podatkowych w Twoim systemie ERP
 • Doradztwo w zakresie mapowania skomplikowanych procedur, takich jak mechanizm wymiany walut
 • Doradztwo i testowanie konfiguracji fakturowania

Zobacz, jak możesz dostosować i zoptymalizować swój system ERP w dowolnym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej:

Budowa połączeń pomiędzy systemami (Interface)

Zdajemy sobie sprawę, że każdy system ma swoje standardowe ograniczenia. Jeśli dostępne możliwości edycji Twojej aktualnie używanej aplikacji stanowią barierę w realizacji założonych celów, nasz zespół transformacji cyfrowej przygotuje dla Ciebie autorskie rozwiązanie, ściśle dopasowane do potrzeb:

 • Analiza bieżących wymagań biznesowych i rekomendacja rozwiązań technologicznych
 • Tworzenie, testowanie i dokumentowanie niezbędnych połączeń pomiędzy systemami (Interface)
 • Analiza procesów i automatyzacja w celu poprawy systemu raportowania finansowego

Zobacz, jak możesz osiągnąć pełnię funkcjonalności pomimo ograniczeń Twojego obecnego systemu:

Integracja systemu ERP z e-fakturowaniem (KSEF)

Przepływ faktur wychodzących i przychodzących to jeden z najważniejszych transferów dokumentów w organizacji. Urzędy regulacyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zwracają szczególną uwagę na elektroniczne przekazywanie danych z faktur, ale skupiają się niemal wyłącznie na aspektach regulacyjnych pozyskiwania informacji.

BPiON posiada aktywne doświadczenie w korzystaniu z ponad 10 różnych systemów ERP, dlatego nasi eksperci ds. transformacji cyfrowej opracowali nowoczesne narzędzia do konwersji danych z systemów ERP na lokalne wymagania przekazywania danych.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

bpion payroll accounting

Chcesz uwolnić się od narastających, powtarzalnych operacji finansowo-księgowych?

Bez względu na to, czy Twoja organizacja działa na rynku polskim, węgierskim czy rumuńskim, czy też operuje na innych rynkach Europy – nasze biura w Warszawie, Budapeszcie i Bukareszcie skutecznie pomogą twojej firmie w osiągnięciu zamierzonych celów.

Odblokuj swój potencjał – skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb:

Kontakt:

bpion accounting finance payroll hr
Rafał Nadolny
Dyrektor Zarządzający,
Partner

Zagadnienia powiązane