Zobacz, jak nasze rozwiązania systemowe, oparte na technologii Microsoft usprawniają Twoje procesy biznesowe

“(…)BPiON jest zaawansowaną technologicznie firmą zajmującą się outsourcingiem procesów biznesowych (BPO) w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującą rozwiązania cyfrowe zbudowane na Microsoft Azure w obszarze księgowości, kadr i płac.

Gdy firma BPiON zaczęła się szybko rozwijać, jej głównym celem stało się poszerzanie działalności biznesowej przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznego bezpieczeństwa danych. W tym celu rozbudowała swoje rozwiązania oparte na Azure, aby m.in. zdalnie zarządzać urządzeniami i poprawić ich zabezpieczenia.

Teraz firma BPiON może elastycznie rozwijać swoją działalność na nowych rynkach za pomocą jednego kliknięcia, mając pewność, że dane jej interesariuszy są zawsze bezpieczne.(…)” Microsoft

Wyróżnione publikacje