Dlaczego BPiON?

Od początku istnienia BPiON Group, jednym z najważniejszych powodów DLACZEGO jest zasada „trwałego partnerstwa”. To właśnie ono było dla nas punktem wyjścia, a obecnie jest naszym wielkim osiągnięciem w relacjach na wszystkich płaszczyznach – zarówno z pracownikami, jak i klientami czy dostawcami.

Często jestem pytany, dlaczego osoby z Zarządu lub Kierownictwa są moimi przyjaciółmi. Cóż, może to zabrzmi banalnie, ale zaprzyjaźniliśmy się podczas wspólnej pracy. Jeżeli lubisz spędzać czas z ludźmi z pracy i wyznajecie te same wartości, to prędzej czy później staniecie się przyjaciółmi. Kiedy myślę o „trwałym partnerstwie” to właśnie oni  przychodzą mi na myśl, jako pierwsi.

Ta zasada jest dokładnie tak samo ważna, jeżeli chodzi o relacje z naszymi Klientami.
Żyjemy w trudnych czasach, gdzie lojalność, zaufanie i bezpieczne miejsce pracy jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Wiele firm dokonało zwolnień podczas pierwszej fali, a teraz ponownie próbuje zapełnić te luki. Są to firmy nastawione na cele, dążące do osiągnięcia wyników kwartalnych, natomiast ja myślę, że sukces firm usługowych odzwierciedla się w ich wskaźniku rotacji.

BPiON nadal cieszy się jednocyfrowym wskaźnikiem rotacji. Jest to głównie spowodowane tym, że osoby zarządzające są także udziałowcami, dlatego też łatwiej jest realizować cele naszej organizacji. Aby firma mogła dobrze funkcjonować, w pierwszej kolejności nasze działania koncentrują się na pracownikach. Na przykład przy obecnej ekstremalnej presji inflacyjnej, udziałowcy znacznie ograniczyli swoje oczekiwania finansowe, aby odciążyć spółkę.

Nigdy nie wierzyłem w długoterminowe strategie, a raczej w krótkoterminowe scenariusze, w których udziałowcy powinni podejmować zwinne decyzje, jeżeli rynek jest niestabilny. Jeżeli utrzymamy wskaźnik rotacji na zdrowych poziomie, to zyskamy także zaufanie i lojalność naszych Klientów.

Niemniej jednak Klienci potrzebują dziś czegoś więcej niż lojalność, ponieważ na rynku panuje bezprecedensowy szum wokół technologii. Wszystkie firmy stale poszukują nowych rozwiązań – co na szczęście przyspieszyła pandemia, jeśli możemy powiedzieć chociaż o jednym pozytywnym jej wpływie. Trzeba jednak podkreślić, że prawdziwie trwała relacja oznacza, że Klienci są bardziej zainteresowani tym, kto kontroluje te technologie – i oczywiście otrzymują dużo więcej niż same funkcje danego produktu. Wcześniej rola księgowego polegała na kompleksowej znajomości ram regulacyjnych i przepisów, jednak obecnie niemniej istotne jest posiadanie dobrej znajomości programów ERP, kompetencji w zakresie migracji, czy umiejętności wydajnego tworzenia interfejsów API.

W trakcie mojej pracy nauczyłem się, jak powiedział również Simon Sinek, że dla ludzi ważniejsze jest to dlaczego coś robisz niż, co robisz. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie przekazać nasze wartości naszym Klientom i że znajdujemy z nimi wiele wspólnych płaszczyzn.

Rozwijamy się dzięki trwałemu partnerstwu we wszystkich obszarach działania – dla naszych grupu docelowych. „Trwałe partnerstwo” oznacza ciągłą troskę i motywację do robienia czegoś lepszego, aby przenieść współpracę na wyższy poziom, wspólnie stawiać czoła wyzwaniom i rozwiązywać problemy.

Dziś również Was zapraszam do wzięcia w tym udziału!

Béla Kakuk, CEO, BPiON

Kontakt:

bpion accounting finance payroll hr
Rafał Nadolny
Dyrektor Zarządzający,
Partner

Powiązane zagadnienia