Polityka prywatności

W „BPiON” przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

I. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zależności od szczegółów zapytania lub wskazanego w formularzu kraju może być:

 • BPiON Poland sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355588, NIP:1132802085;
 • BPiON Services Kft. z siedzibą pod adresem: 1139 Budapest, Váci út 99 Hungary, zarejestrowana zgodnie z prawem Węgierskim pod numerem: 01-09-307025;
 • BPiON Romania SRL z siedzibą pod adresem: Bucharest, Orhideelor 15A, 13th floor, 6th district, Bucharest, Romania, zarejestrowana zgodnie z prawem Rumuńskim pod numerem: RO44684318;
 • BPION Slovakia s.r.o. z siedzibą pod adresem: Bajkalská 29/C, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 01, zarejestrowana zgodnie z prawem Słowackim pod numerem: 54543428;
 • BPION Czech s.r.o. z siedzibą pod adresem: Kunětická 2534/2, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, zarejestrowana zgodnie z prawem Czeskim pod numerem: 17269954;

(dalej każdy z osobna jako: „Administrator”).

II. Inspektor ochrony danych osobowych i dane kontaktowe

Każdy z Administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z każdym z Administratorów jak i wyznaczonymi inspektorami ochrony danych osobowych można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail: hello<at>bpion.com

 III. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 1. Zawarcia i realizacji umowy w związku ze złożonym przez Panią/Pana zapytaniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy, w tym dążenie do zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje oraz zabezpieczenie i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. prowadzenia marketingu na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe itp.), podwykonawcy i inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne oraz spółki powiązane z Administratorem w ramach grupy kapitałowej. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być również BPiON Holding Zrt. z siedzibą w 1139 Budapeszcie, Váci út 99 Węgry, spółką prawa węgierskiego o numerze rejestracyjnym 01-10-049789 .

V. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu w jakim są przetwarzane, będą przetwarzane przez okres:

 1. dążenia do zawarcia i realizacji umowy;
 2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy;
 3. przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 4. do momentu wycofania zgody, gdy zgoda jest podstawą przetwarzania.
 5. Prawa podmiotu danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, brak podania danych może oznaczać brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

VII. Pliki Cookie

Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Administrator może używać następujących rodzajów plików cookie:

 • Sesyjne pliki cookie – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookie są konieczne, aby niektóre funkcjonalności strony internetowej działały poprawnie.
 • Stałe pliki cookie – dzięki nim korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookie pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
 • Własne pliki cookie (first party cookie) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze strony internetowej.
 • Pliki cookie stron trzecich (third party cookie) – są wykorzystywane prze strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Pani/Pana wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Wykorzystywanie plików cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę, przy czym w przypadku braku wyrażenia zgody należy mieć na uwadze, że nie będzie możliwe korzystanie w pełni z niektórych elementów strony internetowej.

Ustawienia dotyczące plików cookie może Pani/Pan również zmienić w ramach wykorzystywanej przeglądarki. Poniżej adresy pod którymi można dokonać zmian w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach: