Zgłaszanie nieprawidłowości (Whistleblowing)

Usługi zgłaszania nieprawidłowości (ang. Whistleblowing) zapewniają bezpieczny i poufny kanał, dzięki któremu pracownicy i interesariusze mogą zgłaszać obawy dotyczące nieetycznych lub nielegalnych działań w organizacji.

Poprzez umieszczenie na naszej stronie internetowej funkcji zgłaszania nieprawidłowości, podkreślamy nasze zobowiązanie do transparentności, etycznego postępowania oraz ochrony osób, które odważnie wychodzą na wprost ze swoimi uwagami.

Wspieramy otwartą komunikację i jesteśmy zaangażowani w tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym incydenty mogą być zgłaszane bez obaw o konsekwencje.

Potwierdź, że nie jesteś robotem