BPiON został wyróżniony nagrodą Outsourcing Star w kategorii księgowość, kadry i płace

BPiON został wyróżniony nagrodą Outsourcing Star w kategorii Payroll & Accounting dla najszybciej rosnącego dostawcy usług księgowych oraz kadrowo-płacowych w polsce. Wyróżnienie zostało przyznane przez stowarzyszenie Pro Progressio.

„Gratuluję BPiON wygranej w kategorii Księgowość, Kadry, Płace w konkursie Outsourcing Stars, którego finał był realizowany w kwietniu 2022 roku. To już kolejny rok kiedy firma BPiON odnotowuje wzrosty w prowadzonej przez siebie działalności, a jej obecność na rynku polskim jest umacniana. W niekomercyjnym konkursie Outsourcing Stars, Pro Progressio wyróżnia te firmy, które na tle swojej konkurencji uzyskały największy wzrost działalności operacyjnej rok do roku. Duże gratulacje i patrząc na ambitne plany rozwoju BPiON w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii możemy się spodziewać kolejnych doskonałych wyników w kolejnych latach”.

– mówi Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio.

Outsourcing Stars to jedyny w Polsce niekomercyjny konkurs dla sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się organizacji otoczenia biznesowego, centrów usług wspólnych oraz miast w Polsce.

Wierzę, że nasi koledzy udowodnili, że dając z siebie wszystko, mogą konkurować nawet z globalną elitą. Jestem dumny z zespołu BPiON. To prawdziwy zaszczyt móc otrzymać tę wspaniałą nagrodę od społeczności Pro Progressio. BPiON rozpoczął swoją regionalną podróż w Europie Środkowo-Wschodniej, a sukcesy w jednym kraju mają także pozytywny wpływ na naszą całą firmę. Wspominam o tym, ponieważ wszyscy koledzy także z pozostałych krajów, w których działamy przyczynili się do uzyskania tej nagrody. To dla mnie ważne, bo są certyfikaty, które można kupić i są nagrody takie jak Outsourcing Stars, które można zdobyć tylko ciężką pracą”. .

– mówi Béla Kakuk, CEO BPiON

Nagroda Outsourcing Stars jest dla mnie bardzo ważna, ale jej zdobycie nie było celem samym w sobie. Traktuję ją raczej jako potwierdzenie, że udaje nam się realizować cele, jakie przyświecały nam przy zakładaniu BPiON. Naszym celem było stworzenie firmy, która ma nie tylko świetną jakość usług, ale która także buduje partnerskie relacje z klientami i pracownikami.  Chcemy, żeby w naszej firmie pracownicy po prostu dobrze się czuli. Nagroda jest dla mnie potwierdzeniem, że jesteśmy na właściwej ścieżce”. 

-dodaje Rafał Nadolny, Dyrektor Zarządzający BPiON w Polsce.

Wg raportu ABSL pt.: „Sektor Nowoczesnych Usług w Polsce w 2022”, rok 2021 okazał się znakomity dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zatrudnienie w sektorze przekracza obecnie 400 tys. miejsc pracy, rok do roku przybyło ponad 40 tys. nowych miejsc pracy (stopa wzrostu ponad 11,6%). Zatrudnienie w tym sektorze rośnie szybciej niż w poprzednich dwóch latach (9,8% w 2020 r., 5% w 2021 r.), a udział branży w ogólnym zatrudnieniu w Polsce wzrósł do 6,2%. Istnieje 1714 centrów usług biznesowych prowadzonych przez 1068 firm. Rok 2021 okazał się rekordowy pod względem eksportu. ABSL szacuje, że wartość eksportu branży sięga 26 mld USD i przekracza 65 tys. USD na pracownika. W ujęciu rocznym eksport wzrósł o 15,1% (import o 12,9%).

Raport ABSL podkreśla, że Polska jest jednym z wiodących rynków usług biznesowych opartych na wiedzy zarówno w regionie EMEA, jak i na świecie, szybko zbliżając się do światowych liderów technologicznych dzięki modernizacji i podnoszeniu kwalifikacji.
Zdaniem eskpertów ABSL, zakres procesów obsługiwanych z Polski stopniowo się zwiększa, przy czym procesy mid-office powoli wypierają procesy back-office. Jest to zgodne z paradygmatem rozwoju polegającym na podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu umiejętności, na który kładzie się nacisk od kilku lat. Procesy oparte na wiedzy stanowią 50,8% wszystkich procesów obsługiwanych przez centra zlokalizowane w Polsce, przy czym usługi transakcyjne są stopniowo wypierane.

Raport ABSL podkreśla także, że do rozwoju sektora w Polsce przyczynił się dostęp do zasobów pracowników wykwalifikowanych ze znacznymi umiejętnościami językowymi. Wysoko wykwalifikowani pracownicy są najważniejszym zasobem. Branża oferuje bardzo konkurencyjne wynagrodzenia wraz z szeregiem świadczeń pozapłacowych, które wykraczają poza standardy polskiego prawa pracy, i jest postrzegana jako wyznaczająca trendy w tym zakresie.

Organizatorem konkursu Outsourcing Stars jest Klub Pro Progressio, który zrzesza firmy świadczące usługi dla biznesu z takich obszarów jak centra operacyjne typu BPO/SSC/GBS/CoE, firmy doradcze, consultingowe i analityczne, agencje nieruchomości, agencje rekrutacyjne, kancelarie prawne, jak również instytucje publiczne w tym Centra Obsługi Inwestora

Kontakt:

bpion accounting finance payroll hr
Rafał Nadolny
Dyrektor Zarządzający,
Partner

Powiązane zagadnienia