Bezpieczeństwo Danych

W dzisiejszym cyfrowym świecie zachowanie bezpieczeństwa danych finansowych naszych klientów jest dla nas najważniejsze

Rozumiemy, jak istotne jest zaufanie do tego, gdzie trafiają i jak są przetwarzane, dlatego poniżej znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych.

bpion payroll accounting

Nasze wsparcie:

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych

W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie bezpieczeństwo danych stanowi najważniejszy priorytet, zwłaszcza w zarządzaniu finansami. Rozumiemy wrażliwy charakter danych finansowych i potrzebę wprowadzenia solidnych środków zapewniających ich poufność, integralność oraz zgodność z normami regulacyjnymi. Nasze dogłębne praktyki zabezpieczania danych są w pełni zintegrowane we wszystkich naszych usługach, co daje naszym klientom w regionie Europy Środkowej i Wschodniej najwyższe zaufanie w zakresie operacji finansowych.

Szyfrowanie i Bezpieczna Transmisja

Dane w ruchu są zabezpieczane za pomocą najnowocześniejszych protokołów szyfrowania. Wykorzystujemy stadardowe algorytmy szyfrowania w branży, aby zabezpieczyć dane w trakcie przechodzenia przez sieci, zapewniając, że wrażliwe informacje finansowe pozostają nieczytelne dla osób nieuprawnionych. Ten poziom szyfrowania obejmuje komunikację między systemami, aplikacjami i usługami chmurowymi, co zapewnia bezpieczne podstawy dla wszystkich interakcji z danymi.

Kontrola Dostępu

Nasza strategia bezpieczeństwa danych obejmuje rygorystyczną kontrolę dostępu oraz mechanizmy weryfikacji wieloskładnikowej. Dostęp do określonych danych finansowych i systemów jest udzielany tylko upoważnionemu personelowi. Role i uprawnienia użytkowników są starannie określone, ograniczając dostęp do wrażliwych informacji na podstawie obowiązków służbowych. Weryfikacja wieloskładnikowa dodaje dodatkową warstwę ochrony, wymagając potwierdzenia kilku form uwierzytelnienia przed udzieleniem dostępu.

Prywatność Danych i Zgodność z Przepisami

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych nie podlega negocjacjom. Skrupulatnie przestrzegamy odpowiednich ustaw o ochronie danych, w tym RODO oraz lokalnych przepisów regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Nasze procesy i technologie są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiać bezpieczne przetwarzanie, przechowywanie i obsługę danych, jednocześnie dbając o to, aby dane osobowe i finansowe były wykorzystywane tylko w celach, do których zostały przeznaczone. Regularnie przeprowadzamy audyty i aktualizujemy nasze praktyki, aby pozostać zgodnymi z ewoluującymi wymaganiami dotyczącymi zgodności.

Regularne Audyty i Monitorowanie

Zapewniamy ciągłe monitorowanie i regularne audyty w celu wykrywania i minimalizacji potencjalnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia i techniki bezpieczeństwa do identyfikowania nietypowych działań, potencjalnych naruszeń lub podatności na naruszenia. To podejście proaktywne pozwala nam podejmować szybkie działania w celu rozwiązania wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem, zanim wystąpią lub się nasilą.

Odzyskiwanie danych i Kontynuacja Biznesu

W przypadku nieprzewidywalnych działań nasze solidne plany odzyskiwania danych po incydencie i kontynuacji działalności zapewniają, że twoje dane finansowe pozostają nienaruszone i dostępne. Regularne kopie zapasowe danych, przechowywanie poza miejscem pracy i plany awaryjne są wdrożone w celu szybkiego przywrócenia operacji i minimalizacji utraty danych.

Szkolenia Pracowników

Rozumiemy, że bezpieczeństwo danych to wspólna odpowiedzialność. Nasi pracownicy przechodzą rygorystyczne szkolenia w celu promowania kultury świadomości bezpieczeństwa. Dzięki zrozumieniu najnowszych zagrożeń i najlepszych praktyk, nasz zespół pozostaje czujny w zakresie ochrony twoich danych finansowych.

Chcesz uwolnić się od narastających, powtarzalnych operacji?

Bez względu na to, czy Twoja firma działa na rynku polskim, węgierskim czy rumuńskim, czy też operuje na innych rynkach Europy – nasze biura w Warszawie, Budapeszcie i Bukareszcie skutecznie pomogą Twojej firmie w osiągnięciu zamierzonych celów.

Odblokuj swój potencjał – skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb:

Contact:

bpion accounting finance payroll hr
Rafał Nadolny
Dyrektor Zarządzający,
Partner