Od 1 stycznia 2022 wejdą w życie nowe przepisy wprowadzające koncepcję faktur ustrukturyzowanych, które podatnik będzie miał możliwość wystawiania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Wdrożenie powyższych rozwiązań będzie wymagało integracji systemów księgowych i fakturujących wykorzystywanych przez podatników z narzędziem informatycznym udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Warto skonsultować oraz opracować klarowny plan działania ze swoim dostawcą usług księgowych lub zespołem zajmującym się dostosowaniem systemów wewnętrznych.

Pobierz nasze podsumowanie.