Polski Ład – zmiany w przepisach od 2022 roku

Pobierz formularz. Coroczną już zmianą będzie wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3 010 PLN, natomiast minimalna stawka godzinowa 19,70 PLN. „Polski Ład” i zmiany…