BPION Group z certyfikatem ISO 27001 – gwarancją najwyższego standardu bezpieczeństwa danych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa BPION otrzymała certyfikat ISO 27001. To wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w ochronę danych naszych Klientów oraz wprowadzanie najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego certyfikat ISO 27001 jest tak ważny?

ISO 27001 to Międzynarodowy Standard Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa Informacji (ISMS). Zapewnia systematyczne podejście do zarządzania wrażliwymi danymi firmowymi, gwarantując ich bezpieczeństwo. Certyfikat ten obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa informacji, w tym zarządzanie ryzykiem, obsługę incydentów oraz wdrażanie środków bezpieczeństwa.

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 jest znaczącym osiągnięciem dla BPiON. Odzwierciedla nasze dążenie do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa powierzonych danych.

Dla naszych Klientów oznacza to m.in. możliwie najwyższą ochronę przetwarzanych informacji i ich zgodność z wymogami prawnymi.

Dla naszych pracowników oznacza to pracę w bezpiecznym i uporządkowanym środowisku z możliwościami ciągłego rozwoju i nauki w zakresie technologii informacyjnych i bezpieczeństwa.

bpion payroll accounting

Podziękowania dla naszego zespołu

Uzyskanie tego certyfikatu to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania naszych pracowników oraz nieocenionego wsparcia zewnętrznych interesariuszy.

Dziękujemy wszystkim naszym kolegom za ich zaangażowanie w utrzymywanie surowych standardów bezpieczeństwa. Wasza praca zespołowa i wytrwałość były kluczowe w osiągnięciu tego kamienia milowego. Wysiłek każdego działu, od IT po HR, odegrał znaczącą rolę w naszym sukcesie.

Serdecznie dziękujemy naszym zewnętrznym partnerom, którzy prowadzili nas przez ten skomplikowany proces. Wasza wiedza i wsparcie były nieocenione w osiągnięciu certyfikatu ISO 27001.

Nasza kluczowa współpraca z firmą Microsoft, korzystanie z pełnego zakresu usług w chmurze, w tym Azure, Intune i Defender, odegrały istotną rolę nie tylko w naszej efektywności operacyjnej i zapewnieniu bezpieczeństwa, ale również ułatwiły zdobycie certyfikatu ISO 27001.

Plany na przyszłość

W BPiON jesteśmy zaangażowani w świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie finansów, księgowości, kadr i płac oraz outsourcingu HR, jednocześnie utrzymując najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji.

Ten certyfikat stanowi znaczący krok w naszej drodze do doskonałości operacyjnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług i zaangażowania w bezpieczeństwo danych, zapraszamy do odwiedzenia strony Nasze Usługi.

Kontakt:

bpion accounting finance payroll hr
Rafał Nadolny
Dyrektor Zarządzający,
Partner

Powiązane zagadnienia