W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie netto w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego w 2020 roku?

W 2020 roku znacząco zmienił się sposób kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Zmiany te mają na celu uproszczenie procedury obliczenia oraz zminimalizowanie konieczności dopłaty do podatku przy rozliczeniu PIT.…